Jdi na obsah Jdi na menu
 


Internet

29. 8. 2008

Internet

Je celosvětová počítačová síť do které je připojeno několik milionů počítačů - zapojených do tisícovek menších sítí. Internet se začal vyvíjet v 70. letech.

K Internetu má dnes přístup skoro každý kdo vlastní doma PC a telefonní linku. Asi nejstandardnější je pořád připojení pomocí telefonní linky, ale rozšířené jsou už i další metody přístupu jako ISDN, ADSL, mikrovlnné spojení atd.

Možnosti připojení


U nás je stále nejrozšířenější tzv. vytáčené připojení ( anglicky dial-up) přes telefonní linku, avšak náročnější uživatelé mohou využít služeb bezdrátového připojení, pevné linky nebo satelitního připojení.

1)Vytáčené připojení přes telefonní linku

Pokud se uživatel chce připojit pomocí telefonní linky,tak je nejdůležitější pořízení modemu. Zjednodušeně by se dalo napsat, že modem je zařízení sloužící jako prostředník mezi vaším počítačem a telefonní linkou. Jeho základní charakteristikou je maximální rychlost, s jakou dokáže komunikovat s poskytovatelem Internetu. Dnes se vyrábějí jen modemy s rychlostí 56 kb/s ( 56 kb/s = 8 kB/s), a tato rychlost platí pouze pro jeden směr – od poskytovatele připojení do vašeho počítače. Data z vašeho počítače do internetové sítě (tzv. upload) putují vždy maximálně rychlostí 33,6 kb/s.


2) Pevná linka

Pevná linka umožňuje trvalé připojení k Internetu rychlostí v rozmezí 64 kb/s až 2 Mb/s.
Připojení pomocí pevné linky se vyznačuje dobrou propustností, což je výhoda při přenášení velkých objemů dat. Obrovskou výhodou oproti vytáčenému připojení je také spolehlivost spojení a množství doplňkových služeb.

3) Kabelové připojení

K Internetu se lze připojit i pomocí kabelové televize. Jedná se o trvalé připojení, tudíž uživatel neplatí žádné poplatky za telefon a navíc během používaní Internetu není blokovaná telefonní linka.
K připojení pomocí kabelové televize je potřeba síťové karty a kabelový modem.

4) Připojení pomocí linky ISDN

ISDN ( Integrated Services Digital Network) je vysoko rychlostní plně digitální telefonní komunikace, kterou lze provozovat v existující telefonní síti. Síť ISDN zajišťuje dvoubodové digitální připojení vzdáleného počítače k jinému počítači přes místní telefonní linky.
Sítě ISDN umožňují přenos dat rychlostí až 128 kb/s. Navíc sestavení spoje ISDN je mnohem rychlejší než analogové telefonní spojení.
Síť ISDN je plně digitální, a proto odpadá zdlouhavá úvodní výměn informací nezbytná u analogových modemů. Síť ISDN je také méně náchylná k chybám. Je však citlivá na vnější rušení.

5) Bezdrátové připojení

Opět se jedná o trvalé připojení rychlostí až 1,8 Mb/s. Přípojka se skládá z antény s vysílací a přijímací jednotkou, která se propojí s počítačem uživatele. Na rozdíl od vytáčeného připojení pomocí telefonní nebo ISDN linky platí uživatel platí uživatel pouze měsíční paušální poplatek a je trvale připojen k Internetu.

6) Satelitní připojení

K připojení je potřeba zejména satelitní talíř o průměru nejméně 60 cm, digitální LNB( přijímač na satelitním talíři), satelitní kartu PCI DVB ( Digital Video Broadcasting) a předplacenou službu na příjem dat z Internetu. Pomocí satelitního připojení lze ale data pouze stahovat, tudíž je ještě potřeba klasického modemu pro odesílaní dat.

Možnosti využití Internetu


1) Www stránky

Www neboli World Wide Web je jen jednou ze služeb, kterou Internet nabízí, ale je službou nejvýznamnější. Www je systém stránek v síti, mezi nimiž se uživatel pohybuje pouhým klikáním myší na hypertextový odkaz, který otevře jinou, další stránku. Takto se mohou pohybovat po celém Internetu lidé, kteří s počítačem téměř neumí, aniž by se museli starat o adresy konkrétních počítačů a spoustu dalších technických detailů.
Každý uživatel nebo firma si může vytvořit také vlastní stránky a zdarma je zpřístupnit světu. Mnoho firem nabízí místo na síti za to, že na Vaší stránku přidá reklamu, za kterou dostává zaplaceno od jiné firmy. Pokud nechcete mít na svých stránkách cizí reklamy, můžete si www prostor zaplatit.

2) Elektronická pošta

Elektronická pošta patří mezi nejstarší a nejoblíbenější služby všech počítačových sítí, včetně Internetu.
Elektronická pošta je službou, a jako takovou ji nabízí snad každá počítačová síť. Například i typická lokální síť, která propojuje jen několik málo počítačů v jedné kanceláři.
I tam má smysl a může přinášet velký užitek. Nesrovnatelně větší význam však má provozování elektronické pošty v rámci sítí, které mají výrazně větší dosah, nejlépe celosvětový. Takovýchto sítí není na světě mnoho a Internet je z nich bezesporu největší, s nejvíce uživateli. Prostřednictvím "Internetové" pošty tedy můžete oslovit opravdu velmi mnoho lidí snad po celém světě, a tento počet přitom neustále roste.


3) Internetové bankovnictví

Jednou z možností využití Internetu je i internetové bankovnictví. V dnešní době, kdy není problém připojit se k Internetu, se bankovnictví netýká pouze firem, či bohatých podnikatelů. Cesta se také otevřela i pro běžné uživatele. Ke svým účtům se tak mohou dostat odkudkoli a kdykoli.

4) Internet Relay Chat (IRC)

IRC získává na popularitě především díky stále narůstajícímu počtu domácností připojených na Internet. I když IRC byl původě určený pro unixové systémy,
- na stoupajícím zájmu má velkou zásluhu především rozšíření klientů pro MS Windows. Oblíbený je chatovací systém především u mladých lidí, kteří si chtějí “pokecat“.

Výše uvedený výčet možností využití Internetu není zdaleka konečný. Mezi další základní možnosti využití Internetu patří i obchodování, elektronická kniha a noviny, rezervace ubytování, letenek atd. Internet je samozřejmě velmi úzce spojen s výpočetní technikou a jeho další rozšiřování a rozvoj využití souvisí s vývojem výpočetní techniky, rozšiřování její kapacity a možností, její přístupnosti nejen ve sféře podnikové, ale především individuální.
Je třeba mít na paměti, že Internet lze vcelku jednoduše zneužít. Jedná se především o šíření zakázaných informací. I přes uvedená nebezpečí je však Internet pro lidstvo velkým přínosem a značně přispívá k rozvoji lidské společnosti.

Adresa

Pro zjednodušení lze říci, že každá WWW stránka má svou adresu. Ta se skládá z několika částí. První částí je identifikace počítače, kterém se daná stránka nachází. Těmto počítačům se říká servery a jsou to počítače, které část svého obsahu ukazují právě prostřednictvím Internetu. Tato část adresy zpravidla ukazuje na titulní stránku serveru, kde najdete odkazy na jednotlivé podčásti, nebo dokonce i odkazy na konkrétní WWW stránky s informacemi.

Jako příklad lze uvést adresu http://www.seznam.cz, která je adresou počítače české křižovatky Seznam
. Z ní vedou adresy na různé kategorie stránek. Druhou částí adresy může být adresář, ve kterém je k dispozici příslušná informace. Někdy je součástí adres i název souboru, ve kterém si informace přímo nachází. Přípona tohoto souboru je nejčastěji htm nebo html, můžete se však setkat i s koncovkami asp či php3.

Adresa může vypadat třeba takto:

http://www.seznam.cz/pridej.html

http:// nepovinná část adresy, zpravidla automaticky doplňovaná prohlížečem
www.seznam.cz/ adresa počítače, ze kterého jsou odkazy na další informace
pridej.html soubor s informací (v tomto případě informace o přidání odkazu do Seznamu)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML.

 Protokol funguje způsobem dotaz-odpověď. Uživatel (pomocí programu, obvykle internetového prohlížeče) pošle serveru dotaz ve formě čistého textu, obsahujícího označení požadovaného dokumentu, informace o schopnostech prohlížeče apod. Server poté odpoví pomocí několika řádků textu popisujících výsledek dotazu (zda se dokument podařilo najít, jakého typu dokument je atd.), za kterými následují data samotného požadovaného dokumentu.

Internetové prohlížeče

Aby uživatel na svém počítači viděl WWW stránku, tak musí mít k dispozici program, který dokáže číst jazky HTML . Existuje takových programů celá řada a říká se jim prohlížeče. Mezi nejznámější patří Internet Explorer, Opera, Mozilla, NetScape Navigator.
Tvorba stránek pomocí tagů, nebo pomocí programu FrontPage.

co je HTML?

HyperTextMarkUp Language=nadtextový značkový jazyk. Místo příkazů zde používáme značky tzv. tagy.<> (párové tagy <B> , samostatný tag <P> konec odstavce)
Kostra dokumentu
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ... </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

Vyhledávání v Internetu

V Internetu je ohromné množství informací pod nesčetným množstvím domén.
Vyhledávání pomocí www.Google.com nebo pomocí katalogového vyhledávače www.seznam.cz.
 
 

 Archiv

Kalendář
<< leden / 2020 >>