Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střední zdravotnická škola HK

 

Provozní řád učebny INFORMATIKY

 

 

Pokyny pro vlastní práci na počítači

 

1) Své pracovní místo udržují žáci v čistotě a pořádku. Na pracovní ploše mají jen věci a pomůcky nutné pro svou práci.

2) vytvářené soubory si každý ukládá pouze do svého datového adresáře, do cizích adresářů žák nevstupuje

3) při pohybu mezi lavicemi je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození počítačů (pohyb mezi lavicemi je omezen na co nejmenší míru)

4) Po skončení práce uvedou žáci svá pracovní místa do pořádku.

5) V síti je povoleno pracovat pouze pod přiděleným jménem (je zakázána jakákoliv forma půjčování účtu nebo sdílení účtu více osobami). Každý student má přiděleno přístupové jméno a heslo. Povinností studenta je uchovat heslo v tajnosti. Za případné zneužití účtu nese student plnou odpovědnost. Student má právo požádat o změnu hesla.

6) Student smí používat vlastní přenosná média (FD, CD) pouze se souhlasem vyučujícího informatiky.

7) Z vědomě neustálého porušování řádu počítačových učeben budou vyvozena kázeňská opatření v podobě zamezení přístupu do počítačových učeben, důtky ředitele školy, snížená známka z chování.

 

Žáci nesmí


1) V učebně jíst a pít.

2)  Svévolně opouštět své pracovní místo.

3) Měnit konfiguraci adresářů a programů, ani spouštět neznámé programy.

4) Žáci nesmí sami, bez svolení vyučujícího, manipulovat s žádným zařízením a vybavením učebny. Je zakázáno vynášet jakékoli pomůcky mimo učebnu.

5) Odstraňovat sami jakékoliv poruchy na zařízení počítače, popř. el. Instalaci.

6) Případné nedostatky hlásí vyučujícímu informatiky.

7) Škody na vybavení učebny, způsobené porušením výše uvedených bodů tohoto řádu z nedbalosti nebo úmyslně, budou ohlášeny rodičům a požadována náhrada škody v plné výši.

 

 

 

 
 

 Archiv

Kalendář
<< srpen / 2022 >>